Anna Wessberg

GDPR

Dina personuppgifter sparas endast i det syftet att jag skall kunna utföra erbjudna tjänster och genomföra lagstadgad journalföring (Patientdatalagen).

Journaldatabasen är krypterad och skyddad med lösenord. Detta gäller även säkerhetskopior. Dator och journalprogram är skyddade med lösenord.

Anna Wessberg psykoterapi ansvarar för personuppgifternas hantering.

Kontaktuppgifter

Adress: Spångatan 20A, Malmö
Tel: 0733-246948
E-post: info@awpsykoterapi.se

Kontakta mig om du har frågor
eller vill boka en tid

Uteblivna besök debiteras

Innehar FA-skattsedel

Medlem i Psykologförbundet

Medlem i Psykologföretagarna

Medlem i Adoptionscentrum

Kontakta mig

Kontakta mig, en Psykolog i Malmö, 
om du har frågor eller vill boka en tid

Uteblivna besök debiteras

Adress: Spångatan 20A, Malmö
Tel: 0733-246948
E-post: info@awpsykoterapi.se

4 + 1 =